Lični veb-sajt stručnjaka iz oblasti kulturnog nasleđa, Niš

www.elenavasic.com screen

Lični vebsajt dobitnice nagrade Europa Nostra i EU Grand-prix 2016. i granta European Heritage Stories 2019, koji dodeljuje Savet Evrope. Veb-sajt elenavasic.com je mesto gde ona može da pokaže svoj rad na poljima istraživanja, publikovanja, konzervacije i zaštite kulturnih dobara, kao i posvećenost edukaciji mladih ljudi i volonterizmu.

elenavasic.com